آیا تصاویر خروجی از نرم افزار دارای وجاهت قضایی می باشد؟

خروجی این نرم افزار دارای وجاهت قضایی نمی باشد و اطلاعات ارائه شده به کاربران صرفا نظر کارشناسی تیم نهان نما بر روی تصاویر می باشد. تصمیم نهایی در رابطه با تصاویر بر عهده کارشناسان مراکز انتظامی و قضایی می باشد.

آیا بازگردانی تصاویر دارای هزینه می باشد؟

بررسی اولیه فیلم ها به صورت کاملا رایگان انجام می شود. پس بررسی اولیه هزینه، زمان و ضریب اطمینان به اطلاع کاربرد رسیده می شود و در صورت تمایل عملیات بازگردانی انجام می شود.

آیا اطلاعات ارسال شده در اختیار دیگران قرار می گیرد؟

مجموعه نهان نما متعهد می شود که اطلاعات ارسال شده توسط کاربر را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. این موضوع شامل حکم قضایی نمی شود. همچنین اطلاعات ارسالی پس از 2 هفته به صورت کامل از سرور های نهان نما حذف خواهد شد.

عملیات بازگردانی روی چه تصاویری انجام میشود؟

عملیات بازگردانی به درخواست افراد ارسال کننده صورت میگیرد و فقط بر روی تصاویری انجام میشود که جنبه عمومی دارند. مانند تصاویر دوربین های مداربسته و غیره. امکان بازگردانی تصاویر گرفته شده از حریم خصوصی افراد ممکن نمی باشد.

آیا کیفیت تمام تصاویر خروجی مانند تصاویر سایت خواهد شد؟

کیفیت تصاویر بازگردانی شده به عوامل متعددی مانند کیفیت دوربین، نوع تاری، حجم تاری، فاصله تا دوربین، نور، زاویه، نویزهای تصویر و غیره می باشد و خروجی در تصاویر مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. تعداد اعداد استخراجی و ضریب اطمینان پس از بررسی اولیه تیم نهان نما (که به صورت رایگان صورت میگیرد) به شما اطلاع داده می شود.

سیاست لغو سفارش و بازگشت پول

عملیات بازگردانی تصویر پس از بررسی اولیه و قبول شرایط از جانب مشتریان شروع می شود. هزینه بر اساس زمان لازم برای بازگردانی محاسبه می شود و پس از اتمام عملیات بازگردانی امکان عودت وجه پرداختی نمی باشد.